برش هایی کوتاه بر نوشته هایم….

……” به جرات می توانم بگویم: کسی که به طور متوالی ، در طول عمر و زندگی اش فاقد احساس باشد ؛ فاقد حیات نیز هست….این غیر ممکن است ، حیاتی بدون احساس برای کسی در این دنیا امکان پذیر باشد…..” تابعد…..

مهدی شریفی (م.اشتاد)

 1. درود بر شما

 2. زندگی داشتن کلبه کوچک اما
  پر ز احساس شب و خاطره هاست
  زندگی راز الفبای نگاهیست که باران دارد
  و عبوریست که در دهکده سرد غرور عشق می فهماند
  زندگی اسمانیست به رنگ باران
  و به سرسبزی امواج غریب یک دشت
  که به دریای امید
  در شب خاطره ها می برد حس تو را
  با تپش های دلی
  پر ز عشق و عطش و خواهش و اشک
  زندگی لحظه بودن در باد و پریدن در ابر
  و گذشتن از نور
  در افق های نگاهیست که گل می فهمد
  زندگی داشتن شب پره ایست
  که به شبها سوگند
  عاشق شعله خورشید به دست شمع است
  و عطش دارد و از عشق نمی داند هیچ
  زندگی سوختن شب پره در تاریکیست
  زندگی باران است
  و به احساس شقایق سوگند
  زندگی ناب تر از باران است

پاسخ دهید